Høringssvar om ny ressourcetildelingsmodel for Folkeskoler og SFO'er i Struer Kommune

FOA Holstebros høringssvar til Børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune

Som udgangspunkt ser det ikke ud til, at vores medlemmer rammes af denne ressourcetildelingsmodel. Dog er det vigtigt for, at pointere at de leder der måtte komme i overskud ikke får den betydning, at der ”skubbes” ned af, så det kommer til at betyde, at det bliver pædagogiske assistenter samt pædagogmedhjælperne der kommer til at betale prisen. Dog har vi på informationsmødet med forvaltningen fået svaret, at det ikke kommer til at ske.

Vi vil gerne tilkendegive, at vi tror ressourcetilldelingsmodellen er en nødvendighed for at få økonomien på plads og at I vælger at det er ledelseslaget der skal kigges på, mener vi er korrekt. Vi håber med denne ressourcetildelingsmodel, at der nu er fundet mere langsigtet og mere ensartet serviceniveau model, så der kommer ro på.

Det er vigtigt, at have fokus på, at kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet hænger unægtelig sammen med ressourcetildelingen.

Det skal sikres, at hele personalet fra SFO og skolen bliver repræsenteret i de lokale-MED i den nye struktur.

Vi ser gerne, at der tages højde for den nyeste forskning, som tydeligt viser, at den tidlige indsats er vigtig.

En opfordring fra os og som vi også har meddelt forvaltningen på vores dialogmøde er, at når I fremover nedsætter arbejdsgrupper, så overvej kraftigt om det ikke vil være en idé, at tage medarbejderne med.

Høringsbrev til skolebestyrelser i folkeskolerne m.fl

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Børne- og uddannelsesudvalg i StruerKommune den 2. februar 2017

Model for skolefritidsordninger

Model for skoler

Senest redigeret den 27.02.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen