Høringssvar om ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbud i Struer Kommune

FOA Holstebros høringssvar til Børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune

Som udgangspunkt ser det ikke ud til, at vores medlemmer rammes af denne ressourcetildelingsmodel. Dog er det vigtigt at pointere, at de leder der måtte komme i overskud ikke får den betydning, at der ”skubbes” ned af, så det kommer til at betyde, at det bliver pædagogiske assistenter samt pædagogmedhjælperne der kommer til at betale prisen. Dog har vi på informationsmødet med forvaltningen fået svaret, at det ikke kommer til at ske.

Vi vil gerne tilkendegive, at vi tror ressourcetilldelingsmodellen er en nødvendighed for at få økonomien på plads, og at I vælger at det er ledelseslaget der skal kigges på, mener vi er korrekt. Vi håber med denne ressourcetildelingsmodel, at der nu er fundet mere langsigtet og mere ensartet serviceniveau model, så der kommer ro på.

Vi ser gerne, at der tages højde for den nyeste forskning, som tydeligt viser, at den tidlige indsats er vigtig.

Vi har dog en lille bekymring i forhold til ressourcepædagogerne i institutionerne. Ikke at det ikke er en fantastisk ordning, men at det har fået den betydning for den kommunale dagpleje, at de børn med særlig behov som tidligere var placeret i dagplejen, ikke længere skal have det tilbud, men flyttes i institutionen. Alt forskning viser, at det er vigtigt for det lille barn, at være i en lille gruppe som de kan overskue, samt at overskuddet til det lille barn kan være større i Dagplejen. FOA mener ikke det er barnets tarv, at flytte de børn der evt. i pasningsforløbet får en diagnose og efterfølgende uden hensyntagen flyttes i institutionen.

Endnu en bekymring eller nærmere en økonomisk gevinst for området, vil være en overvejning af, at centralisere dagplejen. Her viser tidligere erfaring, at der ligger en økonomisk gevinst og en meget større mulighed for udvikling af dette pasningstilbud.

En opfordring fra os og som vi også har meddelt forvaltningen på vores dialogmøde er, at når I fremover nedsætter arbejdsgrupper, så overvej kraftigt om det ikke vil være en idé, at tage medarbejderne med.

Høringsbrev til forældrebestyrelser m.fl

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Børne- og uddannelsesudvalg i StruerKommune 2. februar 2017

Ressourcetildelingsmodel

Senest redigeret den 27.02.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen