Psykiatritopmøde

Der har været afholdt psykiatritopmøde i regionen, hvor medarbejder både i behandlings psykiatrien, retspsykiatrien, social psykiatrien og ældreplejen var inviteret med.

Der har været afholdt psykiatritopmøde i regionen, hvor medarbejdere både i behandlings psykiatrien, retspsykiatrien, social psykiatrien og ældreplejen var inviteret med.

Formiddagen var en erfaringsudveksling, hvor der blev lavet en række temaer der skulle bruges i en debat om eftermiddagen, hvor 3 regionspolitikere var inviteret. Jeg er helt sikker på, at disse 3 politikere fik rigtig meget ud af at høre om de meget voldsomme episoder frontpersonalet står i hver dag de går på arbejde.

Der blev sagt flere gange, at de gik ind i budgetforhandlingerne med det henblik at tilføre regionspsykiatrien et 2 cifret millionbeløb til at øge normeringen. Dette var det gennemgående problem rigtig mange steder og ofte årsagen til de mange voldsepisoder.

 

PowerPoint: "Stop farligt arbejde"

Senest redigeret den 20.07.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen