Opsagt hvad så??

FOA Holstebro vil gerne med i processen, hvis du modtager en påtænkt opsigelse

I dette nyhedsbrev er vi inde på hvordan du skal forholde dig når du bliver ”tilbudt” at gå ned i tid frivilligt. Vi vil dog også gerne lige give dig et hint til hvad vi kan gøre når du opsiges.

I FOA Holstebro får vi altid tilsendt den endelige opsigelse når kommunerne vælger at opsige en medarbejder. Det er kommunerne forpligtiget til i henhold til overenskomsten. Men vi vil meget gerne ind over en opsigelse meget tidligere, og det kan vi komme hvis du henvender dig inden vi når så langt som til den endelige opsigelse.

Alle kommunale ansatte har ret til at blive hørt omkring en opsigelse, og modtager derfor fra kommunen en påtænkt opsigelse. Heri har medarbejderen mulighed for at aflevere et høringssvar. Det er her vi gerne vil med i processen. Vi står til rådighed for at hjælpe dig med at lave høringssvar, og dermed give dig mulighed for at kommentere opsigelsen overfor kommunen.

Nogle gange kan det være svært at beskrive hvad man gerne vil sige i et høringssvar, og det er her vi kan hjælpe dig. Vi har erfaringen og kan hjælpe dig med at få dine tanker ned på papiret.

Så modtager du en påtænkt opsigelse, så henvend dig trygt til afdelingen for at få hjælp, så er vi allerede inde i sagen inden du bliver opsagt.

Senest redigeret den 22.06.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen