Økonomiaftale forringer de ansattes arbejdsmiljø

FOAs afdelingsformænd i Region Midtjylland er stærkt utilfredse med, at Regeringens og Danske Regioners nye økonomiaftale kræver, at produktiviteten på sygehusene endnu engang skal stige med 2%.

De midtjyske FOA-formænd er i dag samlet i Århus, hvor de har diskuteret aftalen. Formændene er enige om, at personalet længe har stået i en situation, hvor det har været uforsvarligt at løbe hurtigere, og hvor de skrappe produktivitetskrav har skabt et stadigt ringere arbejdsmiljø. Den nye aftale vil derfor forringe en hverdag på sygehusene, der i forvejen er meget presset, mener de midtjyske FOA-formænd.

De frygter også, at travlheden får personalet til at begå fejl og fører til uværdige situationer for patienterne.

FOA-formændene er skuffede over, at Regeringen snakker om et bedre sundhedsvæsen og samtidig fastholder et produktivitetskrav, der øger stress og nedslidning blandt de ansatte samt risikoen for utilsigtede hændelser i patientbehandlingen.

Formændene undrer sig også over, at Danske Regioners midtjyske formand Bent Hansen er tilfreds med aftalen og mener, at den sikrer patienterne bedre forhold. De midtjyske FOA-formænd fastholder, at et krav om en produktivitetsstigning på 2% vil betyde forringelser. Og de mener, at Danske Regioner burde have opnået et bedre forhandlingsresultat i en situation, hvor et flertal i folketinget har markeret, at de er parate til droppe produktivitetskravet.

Yderligere oplysninger og kommentarer:

Afdelingsformand Carsten Haglund, FOA Holstebro: Mobil 2048 0696
Afdelingsformand Inge Jensen Pedersen, FOA Århus: Mobil 4028 7178
Afdelingsformand Lone Dybdal, FOA Horsens: Mobil 2240 8383
Afdelingsformand Marianne H. Christensen, FOA Herning: Mobil 23232334
Afdelingsformand Patrick Olesen, FOA Skive: Mobil 2021 4833
Afdelingsformand Ulla Gram, FOA Silkeborg-Skanderborg: Mobil 2498 8706
Afdelingsformand Vibeke Pedersen, FOA Viborg: Mobil 2147 9621
Afdelingsformand Lene Hartmann Hansen, FOA Randers var ikke til stede på dagens møde i Århus