Nye dagpenge- og efterlønsregler fra 1. juli 2017

Der foretages en lang række ændringer i dagpenge- og efterlønsreglerne pr. 1. juli.

Der foretages ændringer blandt andet i forhold til:

  • Hvordan a-kassen skal beregne dagpenge- og efterlønssatser
  • Dagpenge/efterløn udbetales fremover for en måned ad gangen og ikke som nu for en 4- eller 5 uger periode
  • Mindsteudbetalingsreglen i forhold til supplerende dagpenge
  • Der indføres en karensdag for ledige hvis ikke man har arbejdet 148 timer eller mere i løbende 4 måneders perioder
  • Og meget mere

Læs om de nye regler her.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål