Hvad kan FOA hjælpe dig med hvis du bliver opsagt?

Som offentlig ansat har du krav på at blive hørt inden der udfærdiges en endelig opsigelse, det vil sige du først modtager en påtænkt opsigelse

Når du modtager en påtænkt opsigelse, skal du kontakte FOA-Holstebro, så vi kan hjælpe dig med:

  • at udarbejde et høringssvar (dine kommentarer til opsigelsen) til din arbejdsgiver 
  • At tjekke dit opsigelsesvarsel er korrekt
  • At reglerne for opsigelse er overholdt
  • At søge aktindsigt i din personalesag

 

Endelig opsigelse
FOA Holstebro modtager automatisk kopi af endelige opsigelser fra arbejdsgiver, uanset om du er offentlig eller privat ansat. Vi kontakter dig og vurderer, om opsigelsen er saglig og reglerne for opsigelse er overholdt eller vi skal forhandle opsigelsen.

Kontakt os endelig på telefon 4697 1414 – vi er til for at hjælpe dig.

Få overblik over de mest almindelig regler i forbindelse med opsigelse

Senest redigeret den 04.04.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen