Har du krav til din nye overenskomst

Det er nu, du og dine kolleger har mulighed for at få indflydelse på, hvilke krav vi skal stille til forbedringer af og ændringer i vores overenskomster på det offentlige område

Det er FOAs medlemmer, der fastlægger, hvad der er FOAs krav til overenskomstfornyelsen. FOAs hovedbestyrelse udtager i samarbejde med de centrale sektorer og de enkelte faggruppers repræsentanter de endelige overenskomstkrav i oktober 2017. Det sker på baggrund af de krav og ønsker, som du og dine kolleger udpeger. Det kan være om:

  • Løn
  • Uddannelse og kompetencer
  • Pension og seniorvilkår
  • Et godt arbejdsliv
  • Deltid, vikarer og midlertidigt ansatte
  • Bedre vilkår for børnefamilier
  • Medindflydelse og det lokale aftalesystem

Brug 5 min. på din arbejdsplads til at snakke om hvilke krav i har til overenskomsten, og indtast dem i det spørgeskema du har fået tilsendt via mail. Sidste frist for at indsende dine krav er den 17. september 2017. 

Hvis du har en kollega der ikke har modtaget spørgeskemaet, må du gerne opfordre pgl. til at kontakte os.  

Afdelingen indbyder til medlemsmøde den 14. september, hvor temaerne for FOAs krav vil blive gennemgået. Du kan tilmelde dig til mødet her.

 

Senest redigeret den 15.08.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen