Frivilligt ned i tid? NEJ!

Vi har erfaret, at der er opstået en uhensigtsmæssig brug af spørgsmålet om frivilligt at gå ned i tid.

Vi vil hermed på det kraftigste fraråde jer medlemmer til frivilligt at sige ja til at gå ned i tid. Det kan være svært at sige nej når lederen kommer og spørger, men I er for jeres egen skyld nødt til at blive opsagt med jeres overenskomstmæssige varsel.

Når man frivilligt går ned i tid, betragtes det som om at man selv har sagt op, og derved selv har forringet sin ansættelse. Dette kan senere få konsekvenser rent a-kasse mæssigt hvis der kommer yderligere besparelser og man får brug for sin a-kasse.

Problemet kan også være, at I ikke kan leve af de timer I får tilbudt, og senere er nødt til at sige op.

Så lad være med at sige ja til at gå frivilligt ned i tid. Bed om en opsigelse med tilbud om genansættelse på et lavere timetal, derved forringer I umiddelbart ikke jeres muligheder for at få dagpenge.

VIGTIGT!
Kontakt altid faglig afdeling for at få en snak om lige netop din situation, hvis du skal opsiges.

Lagt på den 22.06.2017

Senest redigeret den 22.06.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen