Hvordan kan man undgå fald-og snubleulykker?

Fald ikke på halen - det kan forebygges

BFA (Branche Fællesskab Arbejdsmiljø) har udviklet metoder til at støtte arbejdspladsen med at forebygge fald- og snubleulykker i dag- og fritidstilbud.

Fald- og snubleulykker kan forebygges. Nogle ulykker kan forebygges ved at alle er opmærksomme på risikoen, mens andre kræver en større indsats.

Opbygning af en god forebyggelseskultur er en fælles opgave. Lederen har ansvar for at instruere, sætte rammerne og følge op. Medarbejderne og
arbejdsmiljørepræsentanten bidrager ved at følge instruktioner og retningslinjer, ved at gøre opmærksom på forhold og adfærd, som udgør en
sikkerhedsrisiko og ved at komme med forslag til løsninger.

Du kan medvirke til at sætte rammen for indsatsen. Det kan være en god idé at gøre indsatsen tidsbegrænset. Med mange relevante arbejdsmiljøforhold at tage fat på kan det være bedre at fokusere på få emner i en periode frem for at have mange bolde i luften samtidig.

BFA's hjemmeside kan du hente alt det, som I har brug for til at forebygge fald- og snubleulykker.

Metoderne kan også bruges på øvrige arbejdspladser.

Senest redigeret den 23.08.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen