Hvorfor skal din kollega være medlem af FOA?

Her kunne jeg nævne meget om solidaritet, fællesskab osv. dette vil jeg dog ikke.

Som medlem af FOA Holstebro får du hjælp i de situationer, hvor der er problemer af den ene eller anden art. Intet problem er for lille til, at vi ikke vil drøfte det med dig.

Hvis det udvikler sig til noget større, så er vi klar til at tage en forhandling eller et møde med arbejdsgiveren. De fleste problemer kan heldigvis løses ved at tage et møde med arbejdsgiveren.

  • Vi hjælper, hvis du har brug for hjælp ved sygesamtaler eller møder med jobcenteret. Her deltager vi som din bisidder.
  • Vi kommer gerne ud på arbejdspladsen og fortæller om arbejdstidsregler og andet I har behov for at mødes om.
  • Skal der skæres ned på arbejdspladsen, hjælper vi gerne med udarbejdelse af høringssvar og forhandlinger i de situationer, hvor det er nødvendigt.
  • Kommer du ud for en arbejdsskade, er vi klar når du skal fremsende papirer til Arbejdsskadesstyrelsen.

Vi har allerede i de første måneder af 2017 hentet penge hjem til medlemmer i forbindelse med fejl på lønsedler, opsigelser, arbejdsskader osv. I disse tilfælde er det fordi, det er sager vi kan føre for dig som medlem af FOA Holstebro.