Masterplan på dagtilbudsområdet i Holstebro kommune

Holstebro Kommune har i samarbejde med borgerne samlet input til en 5 årig fremtidsplan for alle kommunens dagtilbud. Det foregik til fire dialogmøder, som et led i kommunens målsætning om at skabe velfærd sammen med borgerne.

Dialogmøderne blev afholdt i Tvis, Musikteatret, Borbjerg Kultur og Fritidscenter og i Vestjysk Fritidscenter Ulfborg fra den 10.-13. august 2015.

På dialogmøderne var formålet at fremme de gode idéer blandt de deltagende. Rigtig mange af vores medlemmer og tillidsvalgte samt Pædagogisk Sektorformand Dorthe Pia Hansen deltog.

Nu er spørgsmålet om, hvordan der bedst muligt kan skrues et godt pasningstilbud sammen. Derfor har kommunen udsendt høringsmateriale omkring den forslåede ”Masterplan”. Planen indebærer blandt andet pladskapacitet, fordeling af to-sprogede, lærings- og legemiljøer og profilinstitutioner. Rigtig mange har afgivet høringssvar og her på siden vil du kunne finde links til Holstebro kommunes høringsmateriale samt høringssvar fra FOA Holstebro, FTR for pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter Annette Dietz samt FTR for dagplejerne Helle Bøgh.

Udover høringssvar har der været lavet læserbreve og avisartikler i Dagbladet fra forældre og vores tillidsvalgte. Disse kan findes på Facebook siden Pædagogisk sektor, FOA Holstebro.

Høringssvar fra FOA Holstebro

Høringssvar fra FTR Annette Dietz

Høringssvar fra FTR Helle Bøgh

Link til Holstebro kommunes hjemmeside