Jeg er din barndomsgade, jeg er dit væsens rod

Sådan synger Anne Linnet i sin sang fra 1986 med tekst af Tove Ditlevsen. En sang, der understeger barndommens betydning for vores udvikling og senere liv.

Pædagogisk sektor i FOA, Holstebro var repræsenteret ved formand Dorthe Pia Hansen og næstformand Annette Dietz.

Den anerkendte norske forsker og professor, Berit Bae, belyste den skandinaviske tradition indenfor den pædagogiske verden, og trak tråde til udfordringer og muligheder i fremtidens ”Barndommens gade”.

Her kom hun bl.a. ind på, hvor vigtig legen er for børnenes udvikling. At legen har værdi i sig selv, som et rum for spontanitet, kreativitet, demokratiske værdier, sociale kodeks og forhandling. Børn har brug for at blive set og hørt. Og de har brug for de voksnes stemmer. En pointe, som gik igen i samtlige faglige og kulturelle indlæg på konferencen.

Lisbeth Zornig og Lotus Turéll var i deres fælles foredrag om de små ”Jægersoldater” inde på den forskel, det gør i udsatte børns liv, at de har en voksen, der ser dem, lytter til dem og forstår dem.

Dagtilbud er nutidens svar på barndommens gade. ”Træd varsomt – her dannes mennesker”, som Kresten Kold har udtrykt det. Det pædagogiske personale er optaget af en barndom, der giver de bedste muligheder for, at børnene bliver hele mennesker. At de får lov til at være børn og oplever en barndom, hvor leg er betydningsfuld. Det pædagogiske personale er tæt på. De har relationer til barnet, familien og virkeligheden. Relationer, de gerne vil sætte i spil for at skabe miljøer, der fordrer udvikling, rummelighed, sociale kompetencer, venskaber og relationer.

Som afslutning på konferencen blev der sendt et vigtigt statement fra deltagerne på konferencen til Ellen Trane Nørby, Minister for Børn og Undervisning. Et sådan statement kan vi i pædagogisk sektor kun bakke 100 % op omkring. Vi håber, at man nu hvor man skal kigge på nye læreplaner i dagtilbuddene, giver barndommen tilbage til børnene. Lad nu legen fylde mere end testene, og lad legen og de sociale kompetencer være grundlaget for læring.

Vi vil gerne opfordre jer, der hver dag arbejde med børnene og som bedst af alle ved hvad børn har brug for; TAL NU LIDT HØJERE, jeres stemmer er lige så vigtige som alle Djøf ´erne, der ser børnene gennem regneark og putter dem i evidensbaserede programmer.

Det børnepolitiske statement fra konferencen Barndommens gade 2016:

  1. Børn har ret til at være børn.
  2. Børn har ret til betydningsfulde relationer og voksne, der vil dem noget
  3. Børn har ret til at blive mødt af voksne, der ser, hører og forstår dem.
  4. Børn hat ret til lige muligheder – det unikker ligger i forskelligheden
  5. Børn har ret til dagtilbud, der indeholder miljøer, hvis vigtigste opgave er at sikre omsorg, trivsel og dannelse.

 

 

Lagt på den 26.09.2016