Mange jubilarer i FOA Holstebro

FOA Holstebro har den 5. september fejret de medlemmer, der har været medlemmer i henholdsvis 25, 40 og 50 år

25 års jubilarer

 
Margit Østergaard, Helle Birk Hansen, Alice Lorentsen, Ulla Anneberg Andersen, Bodil Kollerup, Tove Ehmsen, Gitte Ruby Kallesøe, Anette Høgh, Gitte Kjeldager Rask, Anita Svenningsen og Gerd Lykke Bach
                 
25 års jubilarer

 
Anita Andersen, Mariane Kjeldsen Thun, Helle Birgit Christensen, Karin Mariane Kralund, Leo Pilgaard, Anne Mette Ørnskov, Tina Haugård Møller Nielsen, Marianne Schou Kjærgaard, Frede Ingemann Væggemose, Kirsten Ingemann Sørensen, Aase Kiilsgaard Jørgensen og Anne K Bøge Petersen

             

40 års jubilarer

 
Karen Bjerg, Ingrid Vestergaard, Hanne Lang Nielsen, Ingrid Gravgaard, Inger Marie Krabbe, Astrid Johanne Kring Nielsen, Gudrun Margareta Gregersen, Bodil Boutrup, Susan Hamaker, Annalise Andreassen, Grethe Fihl-Jensen, Bodil Morgen Madsen, Grethe Saaby Nielsen og Hanne Møller

           

40 års jubilarer


Inger Hauskov Lauritsen

            

50 års jubilarer 


Karen Margrethe Haugland og Niels Peter Nielsen

Senest redigeret den 06.09.2016 af Anne-Mette Røn Poulsen