Døgnområdet får løngaranti ved løntab - du skal selv ansøge

Løngaranti i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler på det døgnpædagogiske område

I OK 2015 blev der aftalt en løngaranti på det kommunale område. Løngarantien gælder for ansatte omfattet af arbejdstidsaftalen på det døgnpædagogiske område. Er du omsorgs- eller pædagogmedhjælper på døgnområdet, er du omfattet af aftalen.

I den forbindelse er FOA Holstebro interesseret i at høre, om du har mistanke om løntab i forbindelse med aftalen (se nedenfor) Har du mistanke om løntab bedes du snarest henvende dig til afdelingen, da der er aftalt en frist for anmodning om forhandling senest den 1. oktober 2016.

Hovedprincipperne i garantien er:

  • Hvis et medlem mister over 50 kroner om måneden (600 kr. årligt) i 1-10-2015 niveau skal der aftales et ikke pensionsgivende løntillæg som kompensation for løntabet.
  • Månedslønnede der er omfattet af den pædagogiske døgnarbejdstids-aftale er målgruppen for garantien.
  • Medlemmet skal være ansat i samme stilling, med samme beskæftigelsesgrad og samme vagtmønster før og efter ændringen 1.4.2016.
  • Beregningen af et eventuelt løntab foretages med udgangspunkt i den/de normperiode(er) der ligger nærmest forud for den 1.4.2016. Perioden genberegnes med de nye tillæg (aften, nat, 8,11 % afspadsering og lørdagstillæg).
  • Den udbetalte løn og optjente afspadsering inkl. (lørdagstillæg, mandagstillæg 00-04, 17-06 tillæg samt 37/3 afspadsering).
  • I vurderingen af et fast vagtmønster indgår alene den planlagte normaltjeneste. Overarbejde og merarbejde medregnes ikke.
  • Uenighed om hvorvidt der eksisterer et krav og/eller, hvor stort det personlige tillæg skal være, afgøres efter samme regler som niveau 2 og 3 forhandlinger vedrørende lokal løn.
  • Det personlige tillæg er et ikke- pensionsgivende tillæg, idet det er kompensation for primært særydelser. Det kan naturligvis lokalt aftales pensionsgivende.
  • Hvis en ansat får omlagt sin arbejdstid, eksempelvis fra mange aften- nattimer til primært dagarbejde, bortfalder grundlaget for det personlige tillæg. Tillægget kan opsiges med den ansattes personlige varsel, hvis noget sådant sker.

Senest redigeret den 05.07.2016 af Anne-Mette Røn Poulsen