Fv: Birthe Damgaard Andreasen (bilagskontrollant), Susanne Lauridsen (suppleant for bilagskontrollant), Dorthe Larsen (faglig sekretær), Carsten Haglund (afdelingsformand), Bettina Krohn Jensen (1. fanebærer), Claus Humle Smed (2. fanebærer)

Afdelingsgeneralforsamling 2016

Generalforsamlingen i FOA Holstebro er nu vel overstået

Afdelingen holdt generalforsamling den 3. november 2016, i Musikteateret Holstebro. 123 medlemmer var mødt op for at høre om afdelingens arbejde igennem 2015/16, og hvad der skulle arbejdes med i 2017.

På generalforsamlingen blev det vedtaget at nedlægge Kost- og servicesektoren og sammenlægge denne med Social- og sundhedssektoren. Dette betyder, at Kost- og servicesektorens medlemmer fremover bliver serviceret af Tanja Nielsen og Anne K. B. Petersen fra Social- og sundhedssektoren.

På generalforsamlingen blev der vedtaget en del ændringer til lovene. Generalforsamlingen vedtog, at der kun skal afholdes generalforsamling i afdeling og sektorer hvert andet år, henholdsvis i lige og ulige år. Ved denne vedtagelse vil afdelingen spare både tid og penge, til glæde for jer medlemmer.

Ligeledes vedtog generalforsamlingen, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer fremadrettet skal vælges på sektorgeneralforsamlingen. Dette betyder, at der vælges:

  • 3 medlemmer fra Social- og sundhedssektoren
  • 3 medlemmer fra Pædagogisk sektor og
  • 1 medlem fra Teknik- og servicesektoren.

De medlemmer der pt. er valgt til afdelingsbestyrelsen, fortsætter indtil næste sektorgeneralforsamling, hvorefter de nyvalgte indtræder i bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev faglig sekretær Dorthe Larsen og undertegnede genvalgt for yderligere 4 år. Vi takker begge for valget. Det er altid en glæde og ære at blive valgt til posterne, og vi vil gøre vores bedste for at leve op til den udviste tillid.

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen

Senest redigeret den 09.11.2016 af Anne-Mette Røn Poulsen