Nye pjecer til dig som arbejder med rengøring

Forbundet har udgivet nye pjecer om tunge løft og arbejde i højt tempo

Helbred og løft

Løft slider meget på kroppen. Samtidig giver løft af tunge ting risiko for akut skade, fx en diskusprolaps.

Smerter og skader skyldes ofte en kombination af flere forhold. Ud over tunge løft bidrager bl.a. et højt arbejdstempo, dårlige arbejdsstillinger og manglende variation
i arbejdsopgaverne.

Pjece: Løft rigtigt, når du gør rent - til dig der arbejder med rengøring
Pjece: Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads

 

Helbred og arbejde i højt tempo

Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig ligger pulsen højt i halvdelen af arbejdsdagen.

Når man går og står hele dagen, fører det ofte til smerter i ryg, hofte og knæ. Det er også usundt at have så høj puls i så lang tid. Tempoet giver mange steder dårlige muligheder for at lave et godt stykke arbejde – og det gør det svært for jer at leve op til kravene til kvalitet og hygiejne. Det fører til tab af arbejdsglæde og til stress.

Pjece: Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig som arbejder med rengøring
Pjece: Nedsæt tempoet, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads

Senest redigeret den 19.05.2015 af Anne-Mette Røn Poulsen