Arbejdet med tosprogede børn

Arbejdet med tosprogede børn og forældre i dagplejen og vuggestuen

Hvad stiller vi op med sprog barriereren?
Hvordan forholder vi os til maden?
Opdragelse og grænser
Skal barnet sove ude eller inde?
Hvordan kommer vi hinanden i møde?
Hvordan arbejder vi med sprogtilegnelse?

 

Disse og mange flere spørgsmål blev vendt, da Pædagogisk sektor havde inviteret 2 pædagoger fra Jættehøj vuggestue, til at komme og fortælle om deres erfaringer med arbejdet med tosprogede børn og forældre.  Jættehøj vuggestue ligger i trekantsområdet i Holstebro. Der er pt. ca. 70% tosprogede børn med 14 forskellige nationaliteter.

Man har gennem de seneste 15 år arbejdet meget med tosprogede børn og forældre. Der har gennem årene været rigtig mange arabiske og somaliske børn. De seneste år er der også indskrevet børn fra andre afrikanske lande samt børn fra Østeuropa.

De mange forskellige sprog giver naturligvis en udfordring i hverdagen. Alle personaler var for år tilbage på kursus i arabisk. Ikke for som sådan, at lære sproget, men for at kunne enkelte ord; som mor, far, mælk, hjem osv. Der blev i den forbindelse lavet en ordbog med lydskrift og billeder. Det, at man som personale viste interesse for også at lære arabisk, viste sig at have en stor positiv effekt i relationen til forældrene.

Man tager på hjemmebesøg for på den måde, at lære familien bedre at kende. Der afholdes temauger, hvor forældrene har tøj, ting, billeder med fra deres hjemland. Disse hænges op i vuggestuen.  At lære børnene at mestre det danske sprog, er en af hjørnestenene i vuggestuens pædagogik.

Mange grænser er blevet rykket, dette sker helt naturligt når forskellige kulturer mødes. F.eks. løber børnene ikke nøgne rundt om sommeren, det er OK at få en flaske med ud og sove i starten, hvis det er trygt og børn tager ikke skade af at sove ude.

Så tak for en rigtig god aften med meget stor opbakning.


Annette Dietz
FTR for pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter
Næstformand i Pædagogisk sektor