Valg til Forbrugergrupperne i PenSam

Indflydelse og demokrati har været et kendetegn for pensionsordningerne - lige siden PenSam blev oprettet i 1986. Forbrugergrupperne er kunder, der er valgt til at repræsentere dine interesser som forbruger. Som forbrugergruppemedlem får du indflydelse og medbestemmelse i din pensionsordning.

Din indflydelse i PenSam

I PenSam kan alle kunder være med til at bestemme, hvordan pensionsordningerne skal være indrettet. Du kan blandt andet være med til at bestemme, hvilke produkter der skal være mulighed for at vælge imellem i pensionsordningerne.

Du kan også få indblik i, hvordan din pensionsordning er skruet sammen og udvikler sig, og du har mulighed for at påvirke de øvrige services, PenSam tilbyder.

Indflydelse og demokrati har været et kendetegn for pensionsordningerne - lige siden PenSam blev oprettet i 1986.

Forbrugergrupper

En forbrugergruppe i PenSam er en gruppe kunder, der er valgt til at repræsentere dine interesser som forbruger. Hver pensionsordning har sin egen forbrugergruppe. Som forbrugergruppemedlem får du indflydelse og medbestemmelse i den pensionsordning, som du og dine kolleger har i PenSam. Samtidig får du mere viden om pension og økonomiske forhold, og du får chancen for at møde kolleger fra hele landet. 

Forbrugergruppen er et bindeled mellem kunderne og PenSam. Som forbrugergruppemedlem kan du formidle forslag og spørgsmål fra andre kunder, og du kan komme med dine egne ønsker og idéer.

Sammen med de andre i forbrugergruppen kan du:

  • være med til at udvikle et pensionsselskab på kundernes præmisser
  • påvirke udvalget af produkter og tilbud fra PenSam
  • få mere viden om pensionsordningens indhold og muligheder
  • blive klogere på økonomi, pension og investering generelt
  • blive rustet til at besvare spørgsmål fra dine kolleger

Hvert fjerde år er der valg til forbrugergrupperne i PenSam. Det næste valg foregår i 2016. Hvis du har pensionsordning i PenSam, kan du stille op som kandidat til forbrugergruppen, og du kan være med til at vælge blandt de opstillede kandidater, når der er valg.

Som forbrugergruppemedlem får du rollen som en slags ambassadør. Du kan bringe forslag og idéer med fra dine kolleger til PenSam, og omvendt blive klædt på til at kunne fortælle dine kolleger, hvad en pensionsordning i PenSam rummer af muligheder og tilbud.

Når du stiller op, skal du skrive en kort præsentation af dig selv, og du kan også oploade et foto. Opstilling af kandidater sker i perioden fra den 10. november til den 15. december 2015.

Læs mere på PenSam's hjemmeside


Senest redigeret den 03.11.2015 af Anne-Mette Røn Poulen