Referat fra Landsmøde 2014 for dagplejepædagoger

Mandag den 1. december 2014 var dagplejepædagogerne samlet på Nyborg Strand til årsmøde 2014 med temaet ”Dagplejepædagogens opgaver”.

Fra dagplejen i Lemvig deltog dagplejepædagog Anni Pedersen og stedfortræder Birgitte Villadsen. Dorte Brandt deltog fra Holstebro kommune.

Dagen startede med at formand for pædagogisk sektor, Jakob Sølvhøj bød velkommen og orienterede om finanslovsaftalen, der giver 250 mill. til mere pædagogisk personale i kommunerne. Han opfordrede til, at man også i dagplejen sørgede for, at sende en ansøgning om at få del i pengene.

Oplæg v/Anders Seneca fra Dogmekompagniet
Temaet var ”Kend din kerneopgave”.

Det var et levende og meget relevant oplæg, som havde til hensigt, at få os til at se på egen praksis og sammen arbejde frem mod, at få afklaret dagplejens kerneopgaver og derved arbejde frem mod samme mål.

Hvad er det, vores arbejdsplads i fællesskab vil kendes for at brænde for? Hvad ville der ske, hvis vi ikke var her?

Anders Seneca oplever, at mange offentligt ansatte servicerer borgerne uden at inddrage dem i processerne, og opfordrede til at tænke over, om vi leverer ydelser til borgerne, eller om vi i fællesskab med borgerne løser opgaver?

Han talte ligeledes om, om vi på arbejdspladserne er udsat for vilkårlige udfordringer eller udfordrende vilkår. Anders Senecas betragtninger giver helt sikkert grobund for nogle gode diskussioner i kollegagrupperne rundt omkring. Dog havde han ikke taget højde for, at flere af os også havde hørt hans oplæg i foråret og vi kunne godt have tænkt os nogle nye eksempler i stedet for de kendte, som han også brugte sidste gang!

Oplæg v/Birgit Stechmann, chefkonsulent ved FOA.
Det er lidt op ad bakke for dagplejen, dels pga. faldende børnetal og dels pga. der bliver flere private børnepassere. Der lægges op til, at vi i det kommunale regi højner kvaliteten og kun tildeler de private det, de ifølge loven har krav på.

Vi skal ikke dvæle ved de gode meldinger om tilfredshed fra forældrene, men til stadighed forsøge, at gøre dagplejen endnu bedre, så forældrene også i fremtiden vælger det kommunale tilbud.

FOA opfordrer til, at der sørges for uddannelse, som understøtter det gode arbejde i dagplejen.

Pilen peger altid på dagplejepædagogen enten dagplejeren er dygtig eller ej! Som pædagoger skal vi lære at skelne mellem det vi tror vi ved/ser og det der faktisk sker i praksis.

Oplæg ved chefantropolog Annika Porsborg Nielsen.
En beretning om et projekt, som innovationsbureauet ”Is it a bird” skal i gang med for dagplejen i Ålborg kommune. Projektet handler om, at tiltrække så mange som muligt til dagplejen.

Der er netop igangsat en stor undersøgelse af, hvad der ligger til grund for at forældre vælger de private børnepassere. De skal tale med ansatte og forældre i kommunalt regi, med private passere og de forældre som har valgt privat pasning, samt forældre som står for at skulle vælge pasning til deres barn.

Projektet skal se på det nuværende – iværksætte forandringer og derefter gå ind i en ny fase, som Annika kaldte det ”optøning- forandring- genfrysning”.

Det bliver interessant, at høre om projektet efterfølgende, når der er konkrete resultater.

ca. 25 % af landets dagplejepædagoger var til stede i Nyborg
Det er vigtigt, at vi mødes og får nye input og udvekslet erfaringer med kolleger fra hele landet.

Ved planlægningen af næste år, kan man måske forsøge, at finde forskellige oplægsholdere til dagplejernes landsmøde og pædagogernes, da en del pædagoger også deltager i dagplejernes og derfor får for lidt ud af at høre samme oplæg igen senere på året.

Når man kun har en dag til rådighed – og ofte kommer langvejs fra – er det vigtigt, at oplæggene er relevante og tilføjer noget nyt.

Alt i alt en dag, der sætter fremadrettede tanker i gang hos alle.

Senest redigeret den 06.02.2015 af Anne-Mette Røn Poulsen