Besøg i Innovationsstalden i Gødstrup

Spændende udflugt til Gødstrup for at høre om sygehusbyggeriet

Den 8. april kørte 14 medlemmer plus nogle ledsagere til Gødstrup for ved selvsyn at se og høre om sygehusbyggeriet. Det var en spændende tur hvor Bente Fjordside, arbejdsmiljøkoordinator ved Hospitalsenheden Vest, fortalte og viste rundt. Bente har en kæmpe viden om byggeriet.

Vi startede med at gå op på taget af en af bygningerne derude, så vi kunne danne os et skøn over hvor stort området var. Vi kunne se over til hvor motorvejen kommer til at gå. Lige neden for vil der komme et trinbræt, så man kan komme med tog helt til Gødstrup. Den kommer til at være lige over for indgangen til sygehuset.

Vi gik derefter over i pavillonen, hvor vi fik kaffe, imens Bente fortalte og viste skitser over det nye sygehus. Hun svarede på mange af de spørgsmål, der var omkring alt det man har hørt og læst om i pressen. Kommer der ikke et køkken? Jo der gør. Er der skåret en etage af? ja det er der, da prognoserne siger, der ikke bliver brug for så mange senge som først antaget. Man bliver dygtigere så derfor kortere indlæggelsestid, hvilket jo er til gavn for patienterne. Men alligevel vil der være ca. 450 senge i Gødstrup imod nu ca. 435 tilsammen i Lemvig, Herning og Holstebro. Er der mindre penge til byggeriet end først besluttet? Nej, men priserne er steget efter at krisen har vendt, og det gælder for alt byggeri, ikke kun sygehuset i Gødstrup.

Man vil som det allervigtigste have patienten i fokus, derfor finder man de steder, hvor det gør mindst ondt at spare. Det er f. eks de udvendige altaner ved hver sengestue der er fjernet. Der bliver 3 store altaner på hver etage så en seng kan komme derud.

Alle patienter får enestuer. Der bliver lys ved alle senge ved gulvet og håndgreb så der er noget at støtte sig ved hele tiden. Dette for at undgå faldulykker, som der er rigtig mange af på sygehuse. Der bliver affaldsskakter, som snavsetøj og dagrenovation smides i, direkte på afdelingen, så man undgår smitte via bakterier. Tøj og affald vil blive blæst over i den fjerneste ende af grunden, via skakterne under jorden. Modtagelsen kommer til at ligge lige ved siden af intensiv og røntgen, så der kan sikres en hurtig og effektiv behandling, til gavn for patienten.

På alle sengestuer bliver der en ekstra sovesofa, så man altid kan have en pårørende til at overnatte.

I forbindelse med byggeriet har 3F oprettet et kontor, og man har et godt samarbejde med fagbevægelsen i forhold til byggeriet.

Jeg tror godt, jeg kan sige, at de fleste, måske alle der var med den 8. april, blev positiv overrasket.

Man vil meget gerne fortælle og vise rundt derude, så når de er nået lidt længere derude, og vi måske senere arrangerer en tur igen, kan vi kun opfordre til at man tager med.

 Se billeder fra turen her

 

FTR
Helle Bøgh
Pædagogisk Sektor

Senest redigeret den 02.06.2015 af Anita Pinderup