Ulighedsmøde

Godt og velbesøgt ulighedsmøde i FOA Holstebro

FOA - Fag og Arbejde Holstebro, havde onsdag den 6. maj arrangeret et debat møde omkring ulighed i Danmark, et debatmøde der var åbent for alle. 46 mødte frem for at debattere og lytte til politikere og oplægsholder. Til at deltage i debatten var lokale folketingsmedlemmer og kandidater fra alle partier inviteret. 4 debattører havde meldt deres ankomst, Annette Lind, S, Thomas Danielsen, V, Keld Lorenzen, LA og Jakob Sølvhøj, EL. Thomas Danielsen meldte dog afbud pga. møde i København.

Til at starte debatten, lagde forbundsformand Dennis Kristensen ud med en gennemgang af hvordan FOA og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ser uligheden vokse i dagens Danmark. Hvilken betydning reformerne har på uligheden, og hvor uligheden er størst i Danmark. Et interessant emne, der hurtigt bragte debatten i gang blandt de fremmødte og blandt politikkerne.

Der blev i løbet af aftenen stillet mange gode og saglige spørgsmål til politikerne, lige fra skolereformen og dens virkning, dagpengereformen og hvad politikerne ville gøre ved denne samt nulvækst contra begrænset vækst. Der var en god spørgelyst og politikerne havde ikke meget ro. 

En god aften i debattens tegn.

FOAs oplæg om ulighed (pdf-fil)

Oplæg fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd

Video med Jette Helweg, som knokler 30 timer uden at optjene dagpengeret

Video med Heidi Juel, uden for i 4 år

 

Senest redigeret den 11.05.2015 af Anne-Mette Røn Poulsen