Dagplejens-Dag-2015

Læserbrev vedrørende Dagplejens dag - 13. maj 2015

I morgen, den anden onsdag i maj er det Dagplejens Dag, som det er det hvert år den anden onsdag i maj. Det er en dag, der bliver markeret over hele Danmark, af de kommunale dagplejere. Vi vil gerne synliggøre vores gode pasningstilbud til de helt små. Så når man møder en dagplejer og ”hendes” børn med en pyntet barnevogn med flag og balloner i morgen, så er det på grund af Dagplejens Dag.

Kl. 10.30 vil dagplejerne og ”deres” børn, rundt i hele kommunen, sende helium balloner i alle farver til vejrs. I vores kommunale dagpleje i Holstebro er der udvikling i gang hele tiden. Både blandt de små vi har i vores varetægt mange timer hver dag, men også blandt os som personale.

At være barn i den kommunale dagpleje betyder:

At barnet er i en lille tryg gruppe med max 3 andre børn, og ind imellem besøg af et gæstebarn, fra en anden dagplejer.

At barnet er i et hjem, der minder om det, man lige er kommet fra. Med hygge og overskuelighed, som giver tryghed.

At barnet har nære relationer til en voksen.

At barnet bliver afleveret til en voksen om morgenen, og det er den samme voksne, der siger farvel, og fortæller om dagen, når man bliver hentet om eftermiddagen.

At barnet får støtte til at udvikle sig motorisk, sprogligt, socialt,

At barnet er i et fagligt, højt kvalificeret dagtilbud, hvor der er tid og rum for læring.

At være ansat i den kommunale dagpleje betyder:

At dagplejeren hele tiden bliver udfordret.

At dagplejeren løbende skal deltage i kurser, så som førstehjælp, forældresamarbejde, personlig udvikling, børns sprog, børns motoriske udvikling, de pædagogiske læreplaner, inklusion, de utrolige år,

At dagplejeren kan inkludere børn med specielle behov.

At dagplejeren får sparring med en dagplejekonsulent, som kommer på tilsyn, både anmeldte og uanmeldte, i gennemsnit ca. 1 gang om måneden. Her følges børnenes udvikling og forskellige temaer drøftes, blandt andet børnemiljøet og læreplanstemaerne.

Vil man gerne vide mere om den kommunale dagpleje, kan vi findes på www.holstebro.inst.dk .Her kan man finde vores besøgsdagplejere, der gerne tager imod, og vi er på facebook på siden: Dagplejen Holstebro.

 

Fællestillidsrepræsentant
Helle Bøgh
Ravelsvej 12
7500  Holstebro