Børnetopmøde 2015

Pædagogisk sektor deltog i januar 2015 i Børnetopmødet. En konference arrangeret af KL under overskriften ”Fællesskaber –nye, flere og bedre"

På konferencen blev der stillet skarpt på det politiske ansvar for at udvikle positive fællesskaber.

I løbet af konferencens to dage var der oplæg fra flere professorer som ud fra en teoretisk vinkel gav deres bud på, hvordan vi får skabt et stærkt fællesskab, som understøttet alle børn og unges læring og trivsel i et velfærdssamfund der forandre sig og udfordres fra alle sider.

For at dette skal lykkes må der skabes en stærk sammenhæng mellem de politiske visioner og praktikernes daglige arbejde med børn i dagtilbud og skoler. Man havde derfor inviteret politikkere fra kommuner og folketing, der sammen med ministrene på området gav deres bud på en sådan sammenhængskraft.

På konferencen deltog politikere, ledere, chefer og direktører fra vores 3 kommuner. Dette gav os muligheden for i 2 dage, at diskuterer vores fælles kerneopgave og stille skarpt på de udfordringer og opgaver der ligger forude.

Senest redigeret den 18.02.2015 af Anne-Mette Røn Poulsen