Opfordring fra FTR: Brug Tryghedspuljen

I overenskomstperioden 2013-2015 er der afsat midler, som skal finansiere aktiviteter, der i forvejen ikke findes i kommunerne for opsagte medarbejdere. Medarbejdere der er afskediget på grund af besparelser eller faldende børnetal.

Midlerne var der også i sidste overenskomstperiode, men man blev enige om at forlænge perioden til 2015.

Jeg vil kraftigt opfordre opsagte medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere til at være opmærksom på muligheden i Tryghedspuljen.

I Holstebro kommune har man desværre været nødt til at afskedige 14 dagplejere på grund af faldende børnetal.

Mine kollegaer er blevet tilbudt, at udnytte opsigelsesperioden til at komme på forskellige kurser, som fortrinsvis har været på UCH.
Kurser der har været en hjælp til, at være rustet til, at kunne finde et nyt job.

Alle har været på 5 ugers it- kursus. Derudover har det været hygiejnekursus, kurser inden for madlavning, og kurser for administrative medarbejdere, som mine kollegaer har ønsket at komme på.

Der er mulighed for at søge op til 10.000 kr. pr medarbejder, og da det har været AMU-kurser, der ikke er så dyre, har alle kunnet få opfyldt deres ønsker.

Vi har fra 2. januar 2014 og indtil nu hentet godt 80.000 kr. fra Tryghedspuljen til at dække kursusudgifterne.

Så hermed en stor opfordring til alle, om at være opmærksomme på muligheden, for at hjælpe kollegaerne på vej.

Senest redigeret den 03.03.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen