Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede

Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse.

Fremover vil det kun være medarbejdere, der er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, herunder tilkaldevikarer, der kan ansættes på timeløn.

KL har på baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen indgået aftale med KTO og de faglige organisationer om, at alle varigt ansatte timelønnede fremover følger samme vilkår som månedslønnede i tilsvarende stillinger.

Det vil sige, at ansatte med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid under 8 timer skal overgå til månedsløn, forudsat at de er ansat for mere end 1 måned.

Ligeledes vil fremtidige ansættelser med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer skulle ske på månedsløn, hvis ansættelsen er aftalt til at vare mere end 1 måned.

Dette indebærer, at det fremover kun vil være ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, herunder tilkaldevikarer, der kan ansættes på timeløn.

Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov. Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde i henhold til den indgåede aftale.

Senest redigeret den 17.06.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen