OBS på tidsbegrænsede ansættelser

Afdelingen oplever at flere bliver ansat i tidsbegrænsede stillinger.

Det bekymrer os en del, specielt fordi vi oplever, at jeres arbejdspladser kommer til at mangle kontinuitet blandt det personale, der er tilbage. Der har gennem flere år været skåret kraftigt på budgetterne og dermed normeringerne, så der er brug for, at det personale der er tilbage har en god, stabil hverdag.

Ansættes personale i tidbegrænsede stillinger skal der foreligge objektive vurderinger, jf. KTO-aftalen for tidsbegrænsede ansættelser.(§5 stk. 2).

En tidsgrænset ansættelse er en ansættelse, der varer i en på forhånd givet periode, og/eller hvor der til ansættelsen knytter sig en nærmere bestemt på forhånd defineret opgave.

Desværre har vi oplevet, at enkelte medarbejdere bliver misbrugt i flere på hinanden følgende ansættelser. Typisk er billedet det, at medarbejdere har været ansat i 3 tidsbegrænsede vikariater og så er de væk fra området i 2-3 uger, for så at indgå i personalegruppen igen, stadig i vikariater.

DET KAN VI BARE IKKE VÆRE BEKENDT.

Vores påstand vil være, at stillingen er der, og det vil være ordenlighed at ansætte det personale der reelt er brug for, og ikke på denne måde kunstigt holde normeringerne oppe.

FOA forventer, at vore tillidsrepræsentanter er med til at holde øje med, om dette misbrug sker på jeres arbejdspladser.

Vi siger ikke hermed, at der ikke kan bruges tidsbegrænsede ansættelser blot, at de skal bruges efter aftalens hensigt. Men vi ser gerne, at der som udgangspunkt ansættes i faste stillinger.

Specielt for pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter skal det bemærkes, at usikkerhed om børnetallet ikke i sig selv kan begrunde tidsbegrænset ansættelse.

Tilsvarende gælder for usikkerhed om visiterede timer i Hjemmeplejen.

Husk, at der altid skal laves lønindplacering på alt personale. Herpå skal det skrives, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling og der skal påføres en objektiv årsag.

Hvis du som tillidsrepræsentant har en kollegaer, som du ikke har lønindplaceringer på, så kontakt afdelingen.

Du kan finde rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse på KTOs hjemmeside