Spilleregler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor

Aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor

Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller

Vi står i de kommende år over for en omstilling i den offentlige sektor med stigende fokus på bruger- og borgerinvolvering. Brugernes erfaringer og borgernes ressourcer og kompetencer vil blive involveret i fremtidige velfærdsløsninger, og der vil blive udviklet nye former for opgaveløsninger, hvor borgere, frivillige og ansatte udvikler og løser opgaverne sammen. Den hidtidige rollefordeling mellem ansatte, borgere og frivillige bliver udfordret, og fra de faglige og de frivillige organisationer er vi derfor interesserede i sammen at bidrage til en udvikling, som sikrer bedst mulig velfærd for den enkelte borger.

Vi vil gennem efter- og videreuddannelse sikre, at både ansatte og frivillige er klædt godt på til at deltage i udviklingsarbejdet. Derudover vil vi gennem et fælles aftalegrundlag og anbefalinger sikre, at borgerne kan føle sig trygge under arbejdet med udviklingen af nye velfærdsløsninger. Vi ønsker et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte til gavn for de frivillige, de ansatte, den enkelte borger og samfundet. Vores anbefalinger skal ikke læses som begrænsninger for udviklingen af den offentlige sektor, men som bidrag til at sikre, at udviklingen sker i respekt for, at frivilligt arbejde ikke erstatter lønnet arbejde. 

Læs mere i pjecen "Spilleregler 2.0 - Aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor"

Senest redigeret den 22.01.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen