Pjece: "Nye Måder" om folkeskolereformen

I 2013 vedtog Folketinget en folkeskolereform med ønsket om et fagligt løft af folkeskolen. Det skal ske ved på den ene side at bygge videre på folkeskolens nuværende styrker og på den anden side at tage hånd om de udfordringer, skolen står overfor.

Nye og bedre muligheder for at inddrage flere faggrupper i arbejdet

Der bliver nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, som i reformen er beskrevet som personale med andre relevante kompetencer, til at støtte og supplere lærerne i skoledagen.

På alle klassetrin kan pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter inddrages i undervisningen med en understøttende rolle ved at løse opgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt.

De vil fx kunne støtte og supplere læreren i de fagopdelte timer og vil kunne varetage understøttende undervisning alene med eleverne. Der vil i sidste tilfælde være tale om opgaver, som ikke i samme omfang kræver lærerens professionskompetence. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter tillægges ikke undervisningsansvar.

Læs mere i pjecen "Nye måder" (pdf-fil)

Senest redigeret den 12.09.2016 af Anne-Mette Røn Poulsen