Nyheder fra PenSam

Ændrede regler for valg af forbrugergrupper (Teknik/service)

               
Valghandlingen vil fremover foregå elektronisk.

Der vælges 2 personer fra hvert af de 5 valgkredse (valgkreds = region) til at sidde i Forbrugergruppen. De sidste 2 personer udpeges af den centrale sektor. Dette vil give en anden form for debat, idet de samme personer mødes oftere.

Hvis der ikke opstilles kandidater i en kreds, kan FOA udpege et medlem. Men der forventes kampvalg i alle valgkredse.

De ændrede regler for valg (som beskrevet ovenfor) skal endelig godkendes på december-mødet i PenSam Livs bestyrelse.

Mulighed for ratepension i Fleksion fra 2016 (gælder alle)

                      
Mulighed for valgfri ratepension med sikring ved død.
               

Tilføjelse af 4 diagnoser til diagnoselisten for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (gælder alle)

                   
Diagnoselisten er udvidet med 4 diagnoser:

  • Ambustio (større forbrændinger)
  • Knoglemarvstransplantation
  • Myelomatose (kræftsygdom i knoglemarven) og
  • Myeloproliferative sygdomme (stamceller i knoglemarven, der vokser ukontrolleret).
                   

Læs mere om dine muligheder i PenSam

Senest redigeret den 24.06.2021 af Anne-Mette Røn Poulsen