Nu kan du få penge til uddannelse

Hvis du er ansat i en kommune, har du mulighed for at få op til 25.000 kroner til efter- og videreuddannelse.

Vidste du, at du kan få helt op til 25.00 kroner til efter- og videreuddannelse, hvis du er ansat i en kommune?

Det kan du, fordi det ved overenskomstforhandlingerne i 2013 vinter blev aftalt at oprette en særlig fond, som kan bevilge støtte til de ansatte. Fonden hedder Den Kommunale Kompetencefond, og den kan udbetale penge fra nytår.

Du kan fortrinsvis søge midler til kompetencegivende uddannelse. Pengene, du søger, kan gå til deltagerbetaling på den valgte uddannelse, transport, ophold og eventuelt materialer, som ikke i forvejen er dækket af statslige midler.

På grund af mange ansøgninger er der for tiden en ventetid på op til en måned, før man får svar på en ansøgning. Derfor rådes man til at vente med at søge til omkring 1. april, med mindre man har et akut behov.

Sådan gør du
1. Du kan årligt søge 25.000 kroner. Du kan godt søge flere gange om året, bare det samlede beløb ikke overstiger de 25.000 kroner.

2. Overvej med dig selv, hvilke udviklingsmuligheder du vil være interesseret i og afklar, hvilken uddannelse der er relevant.

3. Tal med din leder om dine overvejelser og find ud af, hvornår du kan deltage i uddannelsen.

4. Få inspiration til dine uddannelsesmuligheder hos din tillidsrepræsentant. På fondens hjemmeside finder du en liste, som er FOAs positivliste over forslag til uddannelse:

FOAs positivliste

5. Hent/download et ansøgningsskema på fondens hjemmeside og udfyld det. Du kan hente hjælp på hjemmesidens tjekliste og i ofte stillede spørgsmål, som du finder ved at rulle ned i højre side.

6. Ansøgningen skal du have underskrevet af din leder og din tillidsrepræsentant.

7. Når ansøgningen er udfyldt og underskrevet, skal du maile den til ansøgning@DenKommunaleKompetencefond.dk. Du vil få svar på din ansøgning inden for 14 dage.

Læs mere: Den kommunale Kompetencefonds hjemmeside

Senest redigeret den 18.02.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen