SOSU-overenskomst 2013 - 2015

Overenskomsten som er gældende i 2013 til 2015 er udsendt til dig

Hvad er en overenskomst og hvem forhandler den?

Det er fagbevægelsen, der tegner overenskomster med arbejdsgiverne. En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstagerne, der fastlægger lønniveau, arbejdstid, overarbejdstillæg og alle andre dele der sikrer, at du og din arbejdsgiver har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.

Overenskomster indgås normalt for en periode mellem to, tre eller fire år. Efter denne periode forhandles de igen.

Overenskomsterne er en af de grundpiller, som den danske model er bygget på. I andre lande har man valgt at lovgive om løn, arbejdstid, pension og sociale bidrag. Herhjemme forhandler lønmodtagere og arbejdsgivere sig frem til løn- og arbejdsvilkår.
Men hvad betyder det egentlig at få en ny overenskomst. Hvem er det, der forhandler? Og hvad er det mere præcist, der foregår i det danske overenskomstsystem, der har udviklet sig gennem mere end 100 år? Alt dette kan I finde svar på, på FOAs hjemmeside eller LO's hjemmeside.

Brug din overenskomst som et opslagsværk. Du vil finde svar på rigtig mange af de spørgsmål der kommer i hverdagen. Bagerst i overenskomsten kan du finde arbejdstidsregelsættet, det er her de hyppigste spørgsmål kan besvares.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du spørge din lokale tillidsrepræsentant eller ringe til afdelingen.

God fornøjelse.

Læs mere på Forbundets hjemmeside

Læs mere på LO's hjemmeside

Senest redigeret den 04.03.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen