Krav til OK-2015

FOA skal snart forhandle din overenskomst for de kommende år. Forhandlingerne med de kommunale og regionale
arbejdsgivere starter i løbet af december 2014, og skal være afsluttet inden udgangen af februar 2015.

Det er FOAs medlemmer, der fastlægger, hvad der er FOAs krav til overenskomstfornyelsen. FOAs hovedbestyrelse udtager i samarbejde med de centrale sektorer og de enkelte faggruppers repræsentanter de endelige overenskomstkrav i oktober 2014 på baggrund af de krav og ønsker, som du og dine kolleger udpeger.

Overenskomstforhandlingernes hovedtema er traditionelt lønnen. Det vil nok ikke vil være anderledes denne gang. Men når vi lytter til FOA-medlemmernes bekymringer
i det daglige, så er tryghed i jobbet, tillid til de faglige kompetencer og adgang og ret til at vedligeholde og udbygge faglig viden er næsten lige så vigtige.

Der er mange ting, der spiller en direkte eller indirekte rolle ved FOAs overenskomstforhandlinger. Her vil vi blot nævne tre forhold: De private overenskomster, der blev indgået i februar 2014, indebærer en 3-årige overenskomstperiode.

Kommunerne gik hårdt til lærere og undervisere ved overenskomstforhandlingerne i 2013, og skolelærerne kom til at stå alt for alene i den konflikt. Det skal vi tage
ved lære af både i FOA og i vores forhandlingsfællesskab med de andre organisationer. Som det sidste vil jeg fremhæve, at jeg frygter, vi vil møde mange krav fra arbejdsgiverne, der bygger på konkurrence og primitive opfattelser af effektivitet fremfor tillid og faglig kvalitet.

Det bekymrer mig, at vi tilsyneladende er uenige med arbejdsgiverne om nogle helt grundlæggende værdier i de offentlige ydelser til borgerne.

I pjecerne Mine krav - dine krav kan du læse om FOAs bud på de vigtigste krav frem mod overenskomstforhandlingerne.

Efter sommerferien vil vi indbyde til medlemsmøde(r), hvor du som medlem af FOA Holstebro, vil få mulighed for at komme med de krav der er vigtige for dig.Senest redigeret den 18.06.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen