Nyt fra PenSam forbrugergruppemøde

Der har den 24. april 2014 været afholdt fælles forbrugergruppemøde i Kolding

Nyt herfra er bl.a.:

Ny standarddækning i Fleksion
Dækningen ved førtidspension er nu 20.000 kr., hvis der ønskes en større dækning skal det vælges til

Mulighed for investering af alderspension i PenSam bank
Forventes, at være en valgmulighed i starten af 2015.

Afgift af kapitalpensioner
PenSam vil automatisk betale afgift af kapitalpensioner inden udgang af 2014 så skattebesparelsen opnås.

Mulighed for ratepension
Forbrugergrupperne arbejder videre med ratepension og der træffes beslutning om model til årsmødet i efteråret.

Forsikring ved visse kritiske sygdomme
Forlænges så den passer til folkepensionsalderen. Dette sker samtidig med en planlagt ændring af øvrige dækninger.

Elektronisk afstemning
Det blev vedtaget, at der kun skal stemmes elektronisk ved næste valg af forbrugergrupper, som foregår i foråret 2016.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til din pensionsordning, kan du kontakte PenSam på tlf. 4439 3939

Senest redigeret den 11.06.2014