MED-bestemmelse eller MED-skabelse?

Vi har nu gennem mange år haft en rammeaftale omkring MED-bestemmelse og MED-indflydelse.

Formålet med aftalen er, at den skal skabe grundlag for forbedringer og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. MED-håndbog, 2013)

Vi oplever desværre, at møderne i Lokal-MED og personalemøder med MED-status ofte bliver til en slags orienteringsmøder. Mange steder bliver man blot orienteret om forhold, som man ren faktisk har medindflydelse på. Vi bliver ofte kontaktet af medlemmer der ser helt forbavset på os, når vi fortæller, at de selvfølgelig skal drøfte:

  • budget
  • mødetider
  • kompetenceudvikling
  • ferie
  • kriterier for afskedigelse

Ja faktisk skal man på Lokal-MED møderne/personalemøder med MED-status drøfte alt af betydning for:

  • arbejdsforhold
  • personaleforhold
  • samarbejdsforhold og
  • arbejdsmiljøforhold

Vi har meget svært ved, at finde på nogle beslutninger der træffes ude på arbejdspladserne, som ikke kommer under ovennævnte forhold. 

I Fælles/Område/Sektor-MED (henholdsvis Holstebro, Lemvig og Struer kommuner) og Hoved-MED oplever vi, at der til tider er meget fokus på magt og hvilke rettigheder man har. Det betyder, at MED systemet risikerer at bliver en kampplads.

Vi har et velfærd der er under pres, og vi har derfor brug for alle de kræfter vi sammen kan mobiliserer. Det er vigtigt, at vi sammen med arbejdsgiverne får taget hul på de mere fremadrettede diskussioner.

Vi skal med ind til bordet og bidrage med løsninger. Det er os der har praksisperspektivet - vi ved hvad der sker derude.

Vi skal finde løsningerne på de udfordringer vi har, og ikke blot nikke til de svar ledelsen bringer med ind til mødet. Vi skal sikre, at vi ikke blot bliver inddraget som den sidste legitimering af ledelsens beslutning.

FOA Holstebro opfordrer til, at vi sammen med de tillidsvalgte sætter fokus på MED-systemet. Det er efter vores mening gennem MED-systemet vi har mulighed for at få skabt de bedste vilkår for vores medlemmer.

Vi skal ikke kun have medindflydelse og medbestemmelse, vi skal også have medskabelse. Derfor er det vigtigt, at FOA Holstebro er en aktiv medspiller og hjælper med den sparring og uddannelse der skal til for at lære mest muligt om medlemmernes muligheder. 
 
Dorthe Pia Hansen, formand i Pædagogisk Sektor
Annette Dietz, næstformand i Pædagogisk Sektor

Senest redigeret den 10.12.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen