Ordinær generalforsamling

FOA Holstebro holdte ordinær generalforsamling torsdag den 6. november 2014

Karen StæhrKaren Stæhr, sektorformand i Forbundets Social- og sundhedssektor, indledte generalforsamlingen med et godt oplæg omkring de kommende forhandlinger om vores nye overenskomster.

Karen fortalte desuden om FOAs ulighedskampagne, som sætter fokus på den voksende ulighed i Danmark, der koster både samfundet og den enkelte dyrt.

Læs mere om kampagnen

Afdelingsformand Carsten Haglund satte i sin mundtlige beretning bl.a. fokus på, hvordan arbejdsgiverne opfører sig over for medlemmerne. Hvordan regler, lovgivning og overenskomster bliver omgået for at opnå besparelser og udnytte arbejdskraften mest muligt.

Uddrag fra beretningen:

"Vi oplever, at der på nogle arbejdspladser indkaldes til tjenestelige samtaler efter for godt befindende, eller når ledelsen synes der skal statueres et eksempel. Alle regler omkring forvaltningsskik tilsidesættes. Hvor er jeres rettigheder til at tage en bisidder med, hvor mange gange oplyses I om dette, når lederen lige skal have en snak med jer inde på kontoret, en snak som lige munder ud i et referat, hvor det er præciseret, at hvis I ikke retter ind, kan det få ansættelsesretslige konsekvenser.

Hvor er det lige, at jeres overenskomstrettigheder bliver tilgodeset når arbejdsgiveren ikke udbetaler det rette tillæg for en ekstra vagt. Hvorfor skal vi som fagforening indover for at få pengene udbetalt. Det er jo helt klart aftalt i overenskomsten hvad der skal betales af ulempetillæg, for arbejde på ubekvemme tider af døgnet og i weekender. Vi oplever desværre, at der mangler flere tusinde kroner på jeres lønsedler, når vi har gennemgået lønsedler flere år tilbage. Hvorfor er det lige at arbejdsgiveren ikke ved disse ting? Hvorfor indberetter de ikke rigtigt? Hvorfor synes arbejdsgiverne, at det er i orden, at I kommer ind på fridage uden at få ekstra for det. Er jeres fridage ikke det samme værd som arbejdsgivernes, Jeg tror ikke at de ville finde sig i ikke at få ekstra for mistet frihed.

Ligeledes ser vi, hvordan I bliver opsagt med meget få sygedage/perioder. Nu tæller arbejdsgiverne ikke ret længe førend der ryger en påtænkt opsigelse af sted. Og hvis der endelig tælles, så er det en optælling der indeholder børns sygedage, omsorgsdage og seniordage.

Jamen, de sidstnævnte er jo ikke sygedage, og skal overhovedet ikke fremgå af statistikken. Vi oplever, at den enkelte arbejdsgiver selv vælger om de vil optælle i perioder eller i dage. Dette efter for godt befindende. Der er jo forskel på, at have 90 sygedage i en periode eller 7 sygedage i 5 perioder. Da man afskaffede de 120 dages optælling blev man i samme omgang enige om at der skulle laves en sygdomspolitik i kommunerne og på arbejdspladserne. Det tegner bare til, at dette er glemt, og at det lige nu er for nemt at opsige medarbejdere med få sygedage. Ligeledes er det meget svært for os at forhandle ind i opsigelsen, at denne trækkes ved raskmelding i opsigelsesperioden.

De eksempler jeg lige har nævnt er problemstillinger vi næsten dagligt møder i afdelingen. Vi forhandler sagerne, hvis I vil have det, vi rejser lønkravene, hvis I vil have det og vi mødes gerne med arbejdsgiverne omkring advarslerne, hvis I vil have det. Problemet er bare tit, at det vil I ikke. Vi oplever desværre tit, at I ikke vil have os til at rejse problemstillingen overfor arbejdsgiverne af frygt for, at I skal miste jeres arbejde, eller at arbejdsgiverne ”hævner” sig på jer og I derfor ligger først i bunken når der skal ske reduktioner næste gang.

Jeg kan kun sige, at hvis I ikke siger stop til alle disse forringelser, så bliver det arbejdsgiverne der kommer til at diktere forholdene fremover. Så bliver det arbejdsgiverne der dikterer næste overenskomstforhandling."

Efter kaffepausen var der lodtræning i konkurrencen om at skaffe flest nye medlemmer til FOA Holstebro.

1. præmie (Ipad Mini) blev vundet af Brian Sæther
2. præmie (Coop gavekort på 500 kr.) blev vundet af Jens Ole Pedersen (ikke til stede)
3. præmie (3 fl. vin) blev vundet af Hans Enevoldsen

Carsten Haglund og Brian Sæther Carsten Haglund og Hans Enevoldsen

Billede til venstre: Carsten Haglund/Brian Sæther
Billede til højre: Carsten Haglund/Hans Enevoldsen

Herefter fremlagde afdelingsformand Carsten Haglund regnskabet for 2013 samt budgettet for 2015.

Til slut var der valg til bestyrelsen. Der var meget interesse for at blive valgt ind i bestyrelsen, og der var kampvalg til alle bestyrelsesposterne.

Nyvalgte

Øverst til venstre: Annette Gren, Arne Bech, Brian Sæther
Nederst til venstre: ??, Helle Bøgh, Annette Dietz, ?? Helle Mondrup, ??

Se hele bestyrelsen her

Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, for deres store indsats i bestyrelsen.

Afgående

Fra venstre. Kurt Schougaard Sørensen, Bettina Krohn Jensen, Niels Frandsen Svendsen