Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i FOA Holstebro torsdag den 6. november 2014

Karen StæhrKaren Stæhr, sektorformand i Forbundets Social- og sundhedssektor, indledte generalforsamlingen med et godt oplæg omkring de kommende forhandlinger om vores nye overenskomster.

Karen fortalte desuden om FOAs ulighedskampagne, som sætter fokus på den voksende ulighed i Danmark, der koster både samfundet og den enkelte dyrt.

 

Læs mere om kampagnen

Afdelingsformand Carsten Haglund satte i sin mundtlige beretning bl.a. fokus på, hvordan arbejdsgiverne opfører sig over for medlemmerne. Hvordan regler, lovgivning og overenskomster bliver omgået for at opnå besparelser og udnytte arbejdskraften mest muligt.

Læs hele den mundtlige beretning

Efter kaffepausen var der lodtræning i konkurrencen om at skaffe flest nye medlemmer til FOA Holstebro.

1. præmie (Ipad Mini) blev vundet af Brian Sæther
2. præmie (Coop gavekort på 500 kr.) blev vundet af Jens Ole Pedersen (ikke til stede)
3. præmie (3 fl. vin) blev vundet af Hans Enevoldsen

Carsten Haglund og Brian SætherCarsten Haglund og Hans Enevoldsen

Billede til venstre: Carsten Haglund/Brian Sæther
Billede til højre: Carsten Haglund/Hans Enevoldsen

Herefter fremlagde afdelingsformand Carsten Haglund regnskabet for 2013 samt budgettet for 2015.

Til slut var der valg til bestyrelsen. Der var meget interesse for at blive valgt ind i bestyrelsen, og der var kampvalg til alle bestyrelsesposterne.

Nyvalgte

Øverst til venstre: Annette Green, Arne Bech, Brian Sæther
Nederst til venstre: Anita Svenningsen, Helle Bøgh, Annette Dietz,  Helle Birk, Helle Mondrup, Helle Ørskov

Se hele bestyrelsen her

Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, for deres store indsats i bestyrelsen.

Afgående

Fra venstre. Kurt Schougaard Sørensen, Bettina Krohn Jensen, Niels Frandsen Svendsen