FOA gruppeliv er blevet forbedret

FOA Gruppeliv er en ordning, som dækker alle de grupper, som IKKE er omfattet af en anden ordning.

Alle medlemmer af FOA indbetaler til ordningen, og prisen for dette er nu sat ned til 8,- kr. om måneden (mod før 10,- kr.).

FOA Gruppeliv dækker ikke, hvis du indbetaler til en pensionsordning, så er du omfattet af denne ordning.

Er du ansat i en kommune eller region, men IKKE betaler til pension, dækker FOA Gruppeliv de første 6 måneder, og herefter er du omfattet af den fælles kommunale gruppelivsordning.

Er du arbejdsløs, på efterløn uden forsikringsdækninger i din pensionsordning, sygemeldt uden job eller faldet ud af dagpengesystemet, så er du som medlem af FOA dækket af FOA Gruppeliv.

Prisen er sat ned fra 10,- kr. til 8,- kr. om måneden, og betalingen er obligatorisk for alle medlemmer og opkræves som en del af din kontingent.

Dækning ved kritisk sygdom er sat op fra 50.000 til 100.000, og samtidig er dækningen udvidet så den nu gælder indtil dagen før du fylder 65 år (før var det indtil du fyldte 60 år).

Dækningen ved dødsfald er ligeledes sat op fra 250.000 til 325.000 som udbetales ved dødsfald, før du fylder 61 – og herefter reduceres gradvist indtil du fylder 65 år.

 Alder ved død  Gruppelivssum
 Under 61 år      325.000 kr.
 61 år  275.000 kr.
 62 år  225.000 kr.
 63 - 64 år  175.000 kr.
 Fyldt 65 år  Ingen dækning

 

Senest redigeret den 11.06.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen