Voksen kvinde ved bord sammen med fem skolebørn

Foto: Colourbox

Pædagogmedhjælpere får nye arbejds-tidsregler

FOA indgår aftale med Kommuners Landsforening (KL) om nye arbejdstidsregler

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i skolen får arbejdstidsregler på linje med pædagogerne.

Den nye aftale betyder, at det pædagogiske personale i folkeskolen og skolefritidsordninger alle får de samme arbejdstidsregler pr. 1. august 2014.

De nye arbejdstidsregler svarer således til de regler, KL tidligere har aftalt med BUPL for skolepædagoger.

Det giver en væsentlig bedre mulighed for, at vi kan sikre beskæftigelse for vores pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i skolen, når reformen træder i kraft.

KL og FOA er enige om, at de nye arbejdstidsregler understøtter muligheden for at etablere fuldtidsstillinger for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ved, at de kan indgå i en sammenhængende skoledag i både skole- og fritidsdelen af den nye folkeskole, skriver KL.

Arbejdstiden for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er baseret på en årsnorm med en årlig arbejdstid på 1.924 timer og med opgørelse af arbejdstiden én gang årligt.

Læs mere på Forbundets hjemmeside