Ny aftale om arbejdstid på skoleområdet

Der er den 20. februar indgået aftale mellem FOA og KL vedr. arbejdstid på skoleområdet for pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl.

Med aftalen får pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter arbejdstidsregler, der er identisk med de regler BUPL i november 2013 aftalte med KL for pædagoger i skolen. Aftalen træder i kraft d. 1. august 2014.

Med aftalen gøres det tydeligt, at pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter er en naturlig del af personalet i folkeskolen, når folkeskolereformen træder i kraft. I forhandlingsprotokollen hedder det således: ” Pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter kan bidrage til at skabe en sammenhæng i hverdagen ved at være blandt de voksne, som børnene og de unge møder i skoledelen og fritidsdelen.”

I forhandlingsprotokollen slås det endvidere fast, at pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter kan varetage ”assisterende funktioner i forhold til undervisningen” og ”understøttende undervisning”.

Med aftalen fastlægges det, at pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter arbejder på en årsnorm på 1924 timer. Der er aftalt ny bestemmelse om weekendtillæg og en klar forbedring af reglerne vedrørende koloni og lejrskole m.v. Med aftalen afskaffes den omregningsfaktor på 1,1, der hidtil har været gældende for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der arbejder i børnehaveklasser og indskolingen.

Senest redigeret den 11.06.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen