Få din arbejdsulykke anmeldt i tide

Den dag ulykken sker, tager man ofte hjem og er syg, og hvis man så er syg en dag mere, er arbejdsgiveren forpligtet til at anmelde skaden.

Skulle man have lidt svært ved, at få arbejdsgiveren til at gøre det, kan man opsøge egen læge som også kan lave en anmeldelse.

Husk altid at lave en nøje beskrivelse af ulykken, (skrive manuskriptet til en spille film, med alle detaljer.)

Er man tager på arbejde dagen efter ulykken, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at anmelde arbejdsskaden, i henhold til arbejdsmiljøloven.

En arbejdsskade skal anmeldes indenfor for de første 9 dage.

Når man modtager papirerne fra arbejdsskade styrelsen, kan der aftales tid i afdelingen til hjælp med, at udfylde dem.

Senest redigeret den 11.12.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen