Whymocracy - side til elever om demokrati

Hvem har magten? Medierne? Regeringen? Virksomhederne? Eller er det folket? Whymocracy kæmper for et stærkt elevdemokrati på ungdomsuddannelserne.

Hvem står bag Whymocracy
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, LandboUngdom, Erhvervsskolernes Elev-organisation, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landselevbestyrelsen for SOSU- og PAU-elever

Hvad er demokratiet?
Og hvorfor har vi overhovedet demokrati? Fungerer demokratiet bedst som repræsentativt demokrati, hvor nogle få udvælges til at repræsentere befolkningen i en årrække? Eller bør der i stedet være mere indflydelse for borgerne i form af et mere direkte demokrati?

Stemmer det billede, du har af det danske demokrati, overens med, hvordan du ønsker demokratiet skal fungere?

Føler du dig hørt på din uddannelse, i dit lokalmiljø, i den nationale politik? Og hvordan kan du få større indflydelse? Ønsker du overhovedet mere indflydelse? Er samfundet i dag så godt, som det kan blive?

Whymocracy vil skabe opmærksomhed om demokratiets potentiale og udfordringer. Kampagnen henvender sig til elever på landets ungdomsuddannelser og ønsker at engagere flere i elevrådene og ad den vej sikre dem demokratisk medbestemmelse. Demokratiet kræver nemlig både engagement, ansvar og en konstant debat om, hvor samfundet skal bevæge sig hen.

Derfor henvender Whymocracy sig også til ledelsen på landets ungdomsuddannelser, for hvad er en stærk, kreativ og indflydelsestørstig ungdom uden en ledelse, der muliggør engagement og ser potentialet i elevdemokrati og elevinddragelse? Alle har et ansvar for at sikre et stærkt demokrati.

Demokrati betyder, at magten ligger i folkets hænder. Du har indflydelse bare ved at være dig! Men din indflydelse rykker ingenting, hvis ikke du lader din stemme blive hørt.

Demokratiet starter ved dig. Meld dig ind i dit elevråd i dag.

Læs mere på Facebooksiden Whymocracy