Hånd med grøn konvolut med "OK" og kryds

Foto: Mike Kollöffel

Urafstemning OK-2013

Så skal der stemmes om OK-2013

Nu kan du snart stemme om din løn og øvrige arbejdsvilkår for de næste to år.

FOA sætter nemlig i dag gang i en urafstemning blandt medlemmerne om resultatet af overenskomstforhandlingerne tidligere i år, hvor blandt andet din løn blev forhandlet.

Urafstemningen gælder for dig, der arbejder i en kommune eller en region, men ikke hvis du er privat ansat eller ansat i staten.

Materiale hos dig senest onsdag
Urafstemningen er besluttet af FOAs hovedbestyrelse på et møde tirsdag. Og herfra skal FOA have trykt og udsendt stemmemateriale med posten til over 160.000 medlemmer. Derfor får alle medlemmer ikke materialet helt samtidig.

Efter planen vil den grønne kuvert med stemmematerialet være hos de første på torsdag og hos de sidste onsdag næste uge. Derfor, hvis du ikke har modtaget kuverten senest onsdag den 17. april, skal du kontakte afdelingen på 4697 1414, så vil du få materialet tilsendt.

Kuverten indeholder dels en pjece, der fortæller om, hvad forhandlingerne har handlet om, og hvad der er opnået – både generelt og for den enkelte faggruppe i FOA.

Nu med smartphone
Desuden er der en stemmeseddel, som du skal bruge ved afstemningen. På stemmesedlen er der en vejledning i, hvordan du teknisk kan stemme. Det kan du gøre både elektronisk på flere måder og pr brev.

Hvis du har en smartphone, kan du som noget nyt stemme via en såkaldt QR-kode, der er trykt på stemmesedlen.

Urafstemningen er hemmelig. Din stemme er anonym og kan ikke føres tilbage til dig personligt.

7 gode grunde til at stemme 

 1. Ved at stemme får du indflydelse på dine arbejdsvilkår
  Det er overenskomsten, der de næste 2 år lægger rammerne for dine vilkår på arbejdspladsen, din ferie og din løn. De vilkår er det vigtigt, du tager stilling til – uanset om du stemmer ja eller nej til resultatet. 
 2. Ved at stemme styrker du demokratiet i FOA
  Det er medlemmerne, der fremsætter krav til – og i sidste ende stemmer om – overenskomsten. Det er fagligt demokrati. 
 3. Ved at stemme gør du FOA stærkere
  FOAs styrke til at forhandle medlemmernes vilkår, beror på medlemsaktivitet og opbakning. 
 4. Ved at stemme viser du din opbakning til den danske model.
  Den danske model, hvor arbejdsgivere og fagforeninger ved frie forhandlinger aftaler de vilkår, der gælder på arbejdsmarkedet,
  er en grundpille i det danske samfund. 
 5. Ved at stemme viser du, at FOA er en rigtig fagforening
  De gule fagforretninger deltager ikke i overenskomstforhandlingerne – og deres medlemmer har ingen indflydelse på de forhold, de arbejder under. 
 6. Ved at stemme, styrker du FOAs samarbejde med andre rigtige fagforeninger
  FOA spiller en aktiv rolle for at styrke samarbejdet med andre faglige organisationer om bl.a. ligeløn, bedre barselsregler, seniorordninger og andet, der skaber et rimeligt arbejdsmarked. 
 7. Ved at stemme viser du, at FOAs medlemmer er aktive og engagerede
  FOA er en markant fagforening også i debatten om den offentlige sektors udvikling. Vores fokus er medlemmernes
  faglighed og dygtighed. FOA mener, at den viden skal i spil i udviklingen og afbureaukratiseringen af den offentlige sektor.

 

FOA anbefaler ”Ja”
Afstemningen slutter tirsdag den 30. april, og resultatet offentliggøres 2. maj.

Det er et privat firma, Strålfors, som er uafhængigt af FOA, der står for trykning og udsendelse af materialet og for indsamling og optælling af stemmer.

Du kan stemme enten "Ja" eller "Nej". Et flertal i FOAs hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer "Ja".

Senest redigeret den 11.04.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen