Læserbrev: Tillykke til Holstebros dagpleje

Hvert år afholder FOA Landskonference for Dagplejere. I år var uden undtagelse. Alle interesserede kan deltage i konferencen, som henvender sig udover dagplejere selvfølgelig til alle der har kontakt med dagplejen i det daglige samt beslutningstagere i kommunerne, interesseorganisationer, forældre m.fl.

Hovedoverskriften på dette års konference var ”Kvalitet i dagplejen”.

I hverdagen høster dagplejen stor anerkendelse fra forældre til børn i dagplejen. Ligesom utallige undersøgelser af forældres tilfredshed med dagplejen har vist, at forældrene er meget tilfredse, ikke kun med den omsorg dagplejerne yder, men også med det pædagogiske indhold.

Desværre oplever vi, at dagplejen alt for ofte glemmes, når man på politisk niveau og andre instanser taler om børn i dagtilbud.

Dagplejen glemmes ikke i Holstebro kommune. Holstebro kommunes dagpleje har netop været inviteret på konference til, at fortælle den gode historie om en dagpleje der kommer fra en decentral organisering til centralt organiseret.

Dagtilbudschef Carsten Esager Sørensen og souschef i dagplejen Birgitte Kyed holdt oplæg om, hvordan hele processen har forløbet fra det politisk blev besluttet og til nu, hvor vi næsten er i mål. Bl.a. har det hele vejen igennem været muligt for dagplejerne og dagplejepædagogerne, at kunne melde sig på diverse arbejdsgrupper og på den måde har medarbejderne kunnet sætte sit fingeraftryk og føle ejerskab. Udviklingen har allerede betydet, at der er siden centraliseringen er kommet naturdagplejere til og der leges også med tanker omkring specialdagplejere og motorikdagplejere m.m. En dagpleje der helt sikkert konstant vil arbejde for, at udvikle sig i takt med udviklingen på småbørnsområdet.

Siden konferencen har der været rigtig mange henvendelser, fra flere kommuner, som ønsker nærmere information om, hvordan dagplejen i Holstebro drives. Så der er ingen tvivl om, at Holstebro Kommunes dagpleje tales der positivt om ude i det ganske land.
Som Sektorformand og tillidsvalgte i dagplejen, har vi også kun godt at sige, om den nye struktur. Vi har fået en dagpleje der udvikler sig til gavn for både personale, børn og forældre. Et projekt der uden tvivl har krævet en stor indsats for medarbejdere i dagplejen.

Det har været det værd. Samarbejdet mellem dagplejens ledelse, FOA og de tillidsvalgte er blevet styrket, hvilket er til stor gavn for udviklingen af den kommunale dagpleje nu og i fremtiden.

af
Betinna Krohn Jensen, tillidsrepræsentant
Susanne Rasmussen, tillidsrepræsentant
Helle Bøgh, Fælles tillidsrepræsentant

Senest redigeret den 23.09.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen