Læserbrev: Kig bredt når I sætter holdet

Folketinget vedtog i foråret en skolereform der skulle gøre op med lærernes arbejdstid. Dette vil vi ikke blande os så meget i. Dog vil vi gerne gøre opmærksom på, hvad vi har tænkt i FOA – Fag og Arbejde Holstebro omkring den understøttende undervisning.

I loven opereres der med timer, hvor medarbejdere med andre kompetencer kan hjælpe lærerne med undervisningsopgaverne og hjælpe børnene i klassen.

Der er ingen tvivl, og der skal ingen spørgsmål sættes ved, at vi i FOA Holstebro anser lærerne som den eneste faggruppe, der skal stå for undervisningen, det er det de er uddannet til.

Men når det drejer sig om de anderledes kvalificerede som kan hjælpe i undervisningen, så er det klart at vi byder ind med de kompetencer vores medlemmer, der allerede arbejder i skoledelen i dag, besidder.

Ud fra en rapport udarbejdet i Skive, som har kørt ordningen med undervisningsassistenter i nogle år, kan men læse, at de bedste erfaringer man havde gjort der, var med de undervisningsassistenter, der havde en anderledes uddannelse eller slet ingen uddannelse.
Her var der heller ingen tvivl om hvem der havde undervisningsopgaven, og hvem der var den der klarede at gå fra med en lille gruppe, når der var behov for det.

Det er vigtigt, at kommunerne og skolelederne ser på hvilke kvalifikationer og kompetencer de har behov for, og ikke alene fokuserer på, om man har en bestemt uddannelse, når de ser på hvem de skal bruge til den understøttende undervisning.
Det er vigtigt, at der ses på hvilke behov der skal dækkes i forhold til de børn der er i klasserne, og hvilken understøttende undervisning der er tale om. Der er ingen tvivl om, at de pædagogiske assistenter kan varetage mange af de opgaver der eventuelt måtte ligge i at drage omsorg for det enkelte barn, samt være understøttende i timer med idræt og bevægelse. Dette ligger som en stor del i deres uddannelse.

Herud over har vi jo pædagogmedhjælperen der til dagligt yder omsorg og egenhændigt tilrettelægger aktiviteter for børnene i hverdagen der hvor de arbejder. Vi kan ikke se nogen grund til ikke at udnytte deres kompetencer og færdigheder i skolen, når reformen træder i kraft næste år.

Så en opfordring fra FOA til kommuner og skoleledere om at kigge bredt, når de sammensætter deres hold til den nye skole.

Carsten Haglund, Afdelingsformand FOA Holstebro
Dorthe Pia Hansen, Sektorformand pædagogisk sektor

Senest redigeret den 24.09.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen