Institution vil udvikle i stedet for at afvikle

Sådan var overskriften i en artikel i avisen torsdag den 18. maj.

Som fællestillidsrepræsentant for dagplejerne, og formand for dagplejens bestyrelsen er vi nødt til, at reagere på ovenstående.
Artiklen handler om, at man i børnehaven Troldhøj i Nr. Felding foreslår, at der oprettes en vuggestuegruppe med plads til 10 børn. Dette på grund af faldende børnetal og for at forhindre, at man er nød til at afskedige pædagoger i institutionen.

Så bliver det igen dagplejen, der skal betale for det faldende børnetal tænker vi, for så bliver det jo dagplejerne i Nr. Felding der skal afskediges. Der kommer jo ikke flere børn ved at man opretter en vuggestue.
I artiklen udtaler bestyrelsesformanden i institutionen, at man har en del dagplejere, som snart stopper på grund af alder. Så ved han noget dagplejekontoret ikke ved. En enkelt dagplejer holder ved man, men vi får også en tilbage fra barsel. Der vil ikke blive mangel på pladser i området.

Børnetallet falder og man vil kæmpe for at bevare sin egen institution, hvilket er helt forståeligt, men lad det ikke være på bekostning af dagplejen. Dagplejen, som hele tiden er i udvikling, er et super godt tilbud til de 0-2 årige, hvor de får den nærhed og de trygge rammer som netop de helt små børn har brug for.

Tidligere har der været drøftelser, om vuggestuen på Lægårdvej skulle bestå, på trods af faldende børnetal, hvilket den gjorde. Det vil måske komme til at betyde en reduktion i antallet af dagplejere i området på et senere tidspunkt.
Lige nu drøftes det, om der skal oprettes gæsteordninger i tomme lokaler i institutionerne, så man ikke skal afskedige personale her. Igen på bekostning af dagplejere, som så er dem, der skal tilpasses i antallet af.
Og nu forslag om oprettelse af flere vuggestue pladser.

Børnetallet falder, det er der ingen tvivl om, men lad os da så udnytte de lokaler, der bliver rundt i nogle af kommunens institutioner, til at give dagplejen bedre mulighed for legestuer, heldagslegestuer eller til at drive vores egen gæstehus under ledelse af dagplejen med dagplejens personale.

Dagplejen har også måttet afskedige personale rundt i nogle område på grund af børnetallet, fair nok, men vi skal vel ikke stå for hele regningen.

Linda Jensen, formand for bestyrelsen
Helle Bøgh, FTR for dagplejerne i Holstebro

Senest redigeret den 30.04.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen