Høringssvar i forbindelse med budget 2014 – Folkeskolen

Det undre os, at man i budgettet kan forslå en rammebesparelse på folkeskolen på 0,5 % samtidig med den nye skolereform.

Vi vil gerne fra FOAs side gøre kommunen opmærksom på, at forliget i den nye skolereform åbner op for i højere grad, at inddrage pædagogisk personale i skolens undervisning.

Forliget fastlægger også, at lærerne har den generelle undervisningskompetence og kan varetage alle folkeskolens opgaver i relation til både de fagopdelte timer og den nye ”understøttende undervisning”, der minder om de aktivitetstimer, der var indeholdt i regeringens oprindelige udspil.

Men det fastlægges samtidig, at pædagoger og ”medarbejdere med andre relevante kompetencer” kan inddrages i undervisningen i en understøttende rolle i de fagopdelte timer og også ”varetage understøttende undervisning alene med elever”.

Forliget åbner altså muligheder for beskæftigelse ikke blot for pædagoger, men også for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Dorthe Pia Hansen, Pædagogisk Sektorformand FOA
Annette Dietz, FTR for Pædagogmedhjælperne/Pædagogiske Assistenter

Senest redigeret den 23.09.2014 af Anne-Mette Røn Poulsen