"Din Stifinder" Sygemeldt - lad os hjælpe dig

Din Stifinder er et tilbud til medarbejdere i Holstebro kommune, om at få en socialrådgiver som personlig tovholder efter 14 dages sygefravær

Tidlig forebyggende indsats kan fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet og mindske risikoen for sygefravær og førtidspensionering. Langtidssygefravær er et stort problem for både kommunen og den enkelte medarbejder, fordi:

  • Lønudgifterne til sygefravær og erstatningsarbejdskraft er dyre
  • Langt sygefravær øger risikoen for at blive udstødt af arbejdsmarkedet med store sociale og økonomiske konsekvenser og øget risiko for førtidspensionering.

Holstebro kommune har derfor indledt et samarbejde med Willis og PenSam. Samarbejdet kaldes "Din Stifinder". Din Stifinder er et tilbud om, at den sygemeldte medarbejder kan få en personlig tovholder og evt. behandlingsudgifter betalt allerede efter 14 dages sygefravær.

Din Stifinder kan hjælpe med at finde årsager og løse problemer for den sygemeldte medarbejder, før de udvikler sig til en langtidssygemelding, opsigelser og førtidspension.

Du kan læse mere:

på PenSams hjemmeside
i pjecen "Din stifinder"

Senest redigeret den 03.07.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen