Arbejdsskader ved børnepasning under lockout

Den nuværende lockout af skolelærere betyder, at flere ansatte vil tage deres børn med på arbejdspladsen. Derfor har Arbejdsskadestyrelsen valgt kort at beskrive, hvad der generelt gælder for skader, der måtte ske i forbindelse med børnepasning på arbejdspladsen.

Som udgangspunkt er forældre ikke omfattet af arbejdsskadeloven under pasningen af egne børn.

Det gælder dog ikke, hvis arbejdsgiver pålægger nogle af de ansatte at passe alle børnene i arbejdstiden. I det tilfælde bliver pasningen en del af de ansattes konkrete arbejdsopgaver, som er underlagt arbejdsgiverens instruktionsbeføjelse. Tilskadekomst i forbindelse med pasningen kan i disse tilfælde være omfattet af arbejdsskadesikringen.

Børnene er som altovervejende hovedregel ikke omfattet af arbejdsskadeloven, blot fordi de er på arbejdspladsen. Undtagelsen til dette er, hvis barnet konkret hjælper med at løse en arbejdsopgave i arbejdsgiverens interesse og så kommer til skade.

Er du som ansat kommet til skade under pasningen af børnene, og er der usikkerhed om, hvorvidt du er omfattet af loven under pasningen, skal arbejdsgiveren anmelde skaden i EASY til sit forsikringsselskab.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Senest redigeret den 10.04.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen