FOA på besøg på arbejdspladser

Er du OK

LO og FTF organisationer besøgte sammen Regionshospitalet Vest i Holstebro og Lemvig.

Vi brugte et par timer begge steder, hvor der blev gennemgået hvordan man læser sin lønseddel.
Ligeledes blev der gennemgået uddrag af arbejdstidsaftalen. Der var stor spørgelyst og flot fremmøde.

Vi vil prøve at lave endnu flere projekter sammen på tværs af hovedorganisationerne, og vi vil forsøge at stable en hel uge på benene i Holstebro kommune på tværs af LO og FTF´s arbejdspladser.

FOA har været på arbejdspladsbesøg i Lemvig og Struer kommune. Her var der fokus på hjemmeplejen i Lemvig Kommune og hele børneområdet i både Struer og Lemvig kommuner.

Vi besøgte 32 arbejdspladser, hvor vi blev mødt med positivitet og åbenhjertelighed, og vi fik mange gode snakke med de ansatte og fik set mange forskellige institutioner. Vi sagde også velkommen til 5 nye medlemmer i denne uge.

Stor tak til de tillidsfolk, der var med rundt på arbejdspladsbesøg.

Alene kan vi lidt, men sammen kan vi alt.

 

Senest redigeret den 10.12.2013 af Anne-Mette Røn Poulsen